22. května v 17:00, Robert Grill – ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Pařížská 18, P1

V úterý 22. května  v 17:00 – 18:30 Vás srdečně zvu na klubovou diskusi s Doc. MUDr. Robertem Grillem, Ph.D., MHA, ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady do Czech Business Clubu, Pařížská 18, Praha 1.

Zdravotnictví je jeden z nejdůležitějších, největších a nejrychleji se rozvíjejících světových sektorů. “Jaké jsou reálné možnosti poskytovat zdravotní péči na nejvyšší úrovni co nejširší populaci v závislosti na finančních možnostech? Jsme připraveni financovat (zdravotní pojištění, spoluúčast pacienta) stále zvyšující se úroveň medicíny?”

Přihlašujte se, prosím, na akce@czechbusinessclub.cz nebo telefonicky 257 533 733 (kapacita je omezena).

cena: členové CBC zdarma, hosté 490 Kč (bez DPH)   dresscode: smart casual
Těším se na osobní setkání s Vámi,

Romana Šedá
prezidentka Czech Business Clubu


Robert Grill – ve FNKV od r.1982 – Chirurgická klinika – Urologická klinika (primář, pak přednosta) – 3.lékařská fakulta UK – Centrum pro integrované studium pánve – dříve náměstek ředitele FNKV pro strategii a rozvoj